DORADZTWO ZAWODOWE

IDENTYFIKACJA POTRZEB ROZWOJOWYCH

GRUPA DOCELOWA

Poradnictwo zawodowe skierowane jest do osób, które chcą:

  • określić możliwości rozwoju zawodowego,
  • zaplanować ścieżkę zawodową,
  • określić predyspozycje zawodowe,
  • opracować indywidualny plan działania.

PORADNICTWO ZAWODOWE

GRUPA DOCELOWA

Osoby pełnoletnie, które potrzebują wsparcia w procesie poszukiwania pracy.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami!