Etapy procesu doradczego

Etapy procesu doradczego w/g Brammera:

 

1. Wstęp

Etap polegający na przygotowaniu radzącego się i nawiązanie wzajemnych relacji.

2. Klaryfikacja

Etap polegający na ustaleniu problemu i powodu szukania pomocy.

3. Strukturowanie

Etap polegający na sformułowaniu na jakich warunkach będzie odbywał się proces pomagania. Ponad to niezbędnym jest również wskazanie pierwszych kroków prowadzących do nawiązania współpracy.

4. Relacja

Etap polegający na budowaniu i pogłębianiu wzajemnych interakcji doradca- radzący się, poprzez używanie werbalnych i pozawerbalnych rodzajów komunikacji.

5. Eksploracja

Etap charakteryzujący się szczególną aktywnością doradcy zawodowego i obejmujący przede wszystkim analizowanie problemów, formułowanie celów, planowanie działań, zbieranie faktów, wyrażanie głębszych uczuć, uczenie nowych umiejętności.

6. Konsolidacja

Etap charakteryzujący się szczególną aktywnością radzącego się i obejmujący rozważanie alternatywnych rozwiązań, wprowadzanie w praktykę nowch umiejętności, próby określania własnych uczuć.

7. Planowanie

Etap w trakcie którego rozwinięty zostaje plan działania, redukuje się przykre uczucia i włącza się nowe umiejętności czy zachowania, aby zmienić istniejącą sytuację.

8. Zakończenie

Etap ostatni czyli podsumowanie całego procesu  przez radzącego się lub doradcę, ocena wyników i zakończenie relacji.