Etapy procesu poradniczego

Etapy procesu poradniczego w/g J. Brzezińskiego i S. Kowalika:

1. Przygotowawczy.

Jest to etap, który  odbywa się jeszcze przed rozmową z klientem. Związany jest z przeglądaniem dokumentów i innych źródeł informacji o kliencie, ustaleniem celów i tematów rozmowy, przygotowaniem się do obserwacji.

2. Wstępny.

Wstępny etap procesu poradniczego polega na wyjaśnieniu zasad spotkania, przełamaniu niechęci klienta, zainicjowaniu rozmowy.

3. Zasadniczy.

Etap wstępny dzieli się na następujące podetapy:

  • badanie psychologiczne
  • omówienie wyników badań i dyskusja.

4. Końcowy.

Etap końcowy zawiera krótkie podsumowanie określające istotę problemu klienta i kierunki dalszych rozwiązań.