Nasza Kadra

Nasz zespół tworzy dziewięciu specjalistów w różnych dziedzinach. Są to przede wszystkim wieloletni praktycy, którzy od kilku lat dzielą się swoją wiedzą z innymi. Nasi trenerzy posiadają kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe w następujących dziedzinach:

   • biuro i administracja
   • finanse i rachunkowość
   • kadry i płace
   • informatyka
   • grafika komputerowa
   • obsługa klienta
   • marketing i zarządzanie
   • zarządzanie zasobami ludzkimi
   • zarządzanie w administracji publicznej
   • bezpieczeństwo wewnętrzne
   • pedagogika
   • doradztwo/poradnictwo zawodowe
   • psychologia
   • pośrednictwo pracy.

Nasza kadra szkoleniowa wykorzystuje nowoczesne metody dydaktyczne, materiały szkoleniowe oraz interaktywne narzędzia zapewniające wysoką jakość szkoleń i dające wszystkim uczestnikom gwarancję zdobycia gruntownej wiedzy niezbędnej do uzyskania kwalifikacji w zawodzie.

Posiadamy doświadczenie w realizacji usług dla następujących grup docelowych: osoby pracujące, bezrobotne, bierne zawodowo, młodzież NEET, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym.