Pośrednictwo pracy

1. GRUPA DOCELOWA

Osoby pełnoletnie, które potrzebują wsparcia w procesie poszukiwania pracy.

2. CEL USŁUGI

Pośrednictwo pracy jest formą wsparcia wspomagającą proces poszukiwania pracy.

Klienci po zakończonym wsparciu mogą nabyć następujące efekty:

   • sprawne poruszanie się po rynku pracy
   • samodzielność w podejmowaniu działań z zakresu poszukiwania pracy
   • podjęcie zatrudnienia

3. RAMOWY PROGRAM USŁUGI

   • Wstępna, indywidualna rozmowa z klientem, mająca na celu zebranie niezbędnych informacji dla wspólnego poszukiwania odpowiedniej pracy.
   • Zdefiniowanie celu, zakresu oraz terminów działań dotyczących realizacji poszukiwań właściwej pracy.
   • Zapoznanie klienta z aktualną sytuacją i przewidywanych zmianach na regionalnym/lokalnym rynku pracy.
   • Omówienie zasad tworzenia dokumentów aplikacyjnych.
   • Przygotowanie z klientem dokumentów rekrutacyjnych (CV, list motywacyjny).
   • Przygotowanie klienta do rozmowy kwalifikacyjnej.
   • Przedstawienie klientowi ofert pracy (min. 3).

Liczba godzin: 4 – 10 (ostateczny wymiar godzin dostosowany do indywidualnych potrzeb klienta)

HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA DO WYBORU:

   • 2 razy w tygodniu w godzinach 17.00 – 19.00
   • poniedziałek – piątek w godzinach 8.00 – 16.00
   • dostosowany do potrzeb klienta – ustalany indywidualnie

 

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami!