Czym jest Indywidualny Plan Działania?

Indywidualny Plan Działania (IPD) to opracowanie osobistej, indywidualnej wizji kariery. Jeśli masz jakiś pomysł i nie wiesz jak go zrealizować lub też nie nie wież jak ukierunkować swoją karierę zawodową – powinieneś skorzystać z usług wykwalifikowanego doradcy zawodowego i opracować z nim IPD.  Celem Indywidualnego Planu Działania jest wybór najlepszej możliwej dla uczestnika ścieżki dalszej kariery zawodowej.

Kompletne wsparcie doradcy zawodowego w ramach Indywidualnego Planu Działania (IPD) składa się z następujących etapów:

 1. Przeprowadzenie diagnozy sytuacji zawodowej uczestnika, w tym:
  • analiza potencjału uczestnika/czki,
  • analiza uwarunkowań zdrowotnych i społecznych uczestnika/czki projektu,
  • ustalenie problemu zawodowego,
  • określenie predyspozycji, preferencji i kompetencji uczestnika/czki przy wykorzystaniu narzędzi /testów diagnostycznych,
  • ustalenie kierunków rozwoju uczestnika/czki.

2. Przygotowanie IPD przez doradcę zawodowego z udziałem uczestnika/czki, w tym:

  • ustalenie i opis celu strategicznego i celów szczegółowych (etapowych) realizowanych w ramach poszczególnych działań rozwojowych,
  • określenie poszczególnych działań rozwojowych prowadzących do realizacji celów, w tym działań realizowanych w ramach projektu,
  • ustalenie terminów realizacji każdego działania,
  • określenie oczekiwanych rezultatów działań.

3. Realizacja IPD przez uczestnika ze wsparciem/monitoringiem doradcy zawodowego.

4. Zakończenie realizacji IPD. Podsumowanie działań.